РАЗВИТИЕ И СТРАТЕГИЯ: Като отговор на нуждите на пазара, първоначално разширихме асортимента си като включихме събиране на отпадъци от всички видове опаковки – пластмаси, пет, метални опаковки, дървени опаковки, стъкло и тяхното първоначално сортиране, третиране и транспортиране. Понастоящем количествата, които изкупуваме и продаваме месечно представляват около 10% от пазарния дял на отпадъчни опаковки в България. Ние работим в тясно сътрудничество с организациите за оползотворяване като обслужваме системите за разделно събиране на общините и фирмите. В тази насока наши дългогодишни контрагенти са както големи предприятия като Метро, Била, Кауфланд, Каменица, Загорка, Кока кола, Девин, така и множество малки и средни предприятия. Стратегическите цели и желанието за устойчиво развитие ни накара да инвестириме в дейности по преработка и рециклиране на отпадъчни опаковки от пластмаси и дърво.Цехът за рециклиране на пластмаси преработва отпадъци от полимерни опаковки – твърда пластмаса, найлон, полипропилен, pet. Същите имат изключително широко потребление и от домакинствата, и от индустрията, и от селското стопанство. Производството отговаря на всички определения за «зелена» икономика. Освен на българския пазар продукцията на фирмата се продава в Гърция, Румъния, Косово, Полша.Площадката за рециклиране на дървени опаковки дава възможност на 100 хил.бр. дървени палети годишно да бъдат използвани повторно, а 3000 тона да бъдат преработени като гориво за отопление.Като първоначална и все още една от основните дейности на компанията, е събирането и първичното третиране на хартиени отпадъци, велпапе, офсетова хартия, вестници, списания и др. Тясното сътрудничество с най-големите хартиени заводи на Балканите, нарежда Екоинвест ЕООД на водещо място сред фирмите ангажирани в сектора на отпадъчната хартия в България.

ЕКОИНВЕСТ – ЛИДЕР В РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ПЛАСТМАСИ В БЪЛГАРИЯ: Приоритетната дейност на Екоинвест е свързана с рециклирането на пластмасови отпадъци от опаковки, в това число LDPE, HDPE, PP/PS, PP BIG BAGS, PET. Като отговор на тенденциите за увеличаване на дела на рециклираните пластмасови отпадъци за повторната им употреба, амбициите на фирмата са насочени към повишаване на качеството и количеството на произвеждания гранулат и повишаване процента на ефективно преработените отпадъци от пластмасови опаковки. След изпълнението на проект по ОП ”Развитие на конкурентнососбността в българската икономика 2007-2013”, процедура ”Енергийна ефективност и зелена икономика”, с помощта на съфинансиране от Евопейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, ще бъде внедрена иновативна енерго-ефективна и екологично разработена, технологична линия за рециклиране на твърди пластмаси. Тази инвестиция ще позволи на дружеството да постигне високо качество и ефективност на производството, както и да отговори на всички изисквания на международно признатите стандарти.

 

Подробна информация за висококачествени полиетиленови фолиа с широко приложение в индустрията, строителството, селското стопанство и сферата на услугите може да намерите ТУК!

Запознайте се с част от нашия Екип


Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси.

Орлин ТасевУправител
 

tasev@ecoinvest.bg

Ангел АнгеловБизнес развитие, връзки с обществеността и комуникации

angelov@ecoinvest.bg

Димитър ГанчевРециклиране опаковки hdpe, ldpe, pp/ps, pp big bags, производство вторичен гранулат

office_2@ecoinvest.bg

Вера ДимитроваМениджър администрация
 

dimitrova@ecoinvest.bg