ПЪРВАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЕКОИНВЕСТ ОПТИКС ПРАЙМ"

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020, ПРОЦЕДУРА "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП" ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД, На 20 април 2016 се проведе първата пресконференция по повод изпълнението на проект "ЕКОИНВЕСТ ОПТИКС ПРАЙМ" по програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, изпълняван от едно от водещите предприятия в региона – "Екоинвест" ЕООД.