СЪБИРАНЕ НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

 

• Изкупуване на отпадъчна хартия /велпапе, картон, вестници, списания, офсет/;
• Изкупуване на полиетилен
• Изкупуване на пластмаса
• Изкупуване на ПЕТ бутилки и поликарбон
• Изкупуване на стъкло
• Изкупуване на метални и композитни опаковки /алуминий, тетрапак/
• Изкупуване на дървени палети
• Предварително третиране на отпадъци от опаковки – сортиране, балиране, шредиране.
• Отдаване под наем на контейнери, прес-контейнери , балир-преси и мелници.
• Транспортиране, извозване и депониране на отпадъци от разделно събиране
• Комплексно обслужване и управление на отпадъци по ЗУО

ДЕЙНОСТИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

 

• Продажба на предварително третирани отпадъци от хартия;
• Продажба на предварително третирани полиетилен и пластмаса;
• Продажба на предварително третиран ПЕТ и поликарбон;
• Продажба на предварително третирани метални и композитни опаковки;
• Продажба на предварително третирани дървени опаковки – дървесен чипс;
• Продажба на дървени палети втора употреба.

ДЕЙНОСТИ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ

 

• Рециклиране на полиетилен
• Рециклиране на пластмаса
• Рециклиране на ПЕТ

Дейности


Събиране

Екоинвест е основен партньор на организациите по оползотворяване, като обслужва разделното събиране на общините и фирмите.

Рециклиране

Екоинвест произвежда рециклирани дървени палети, пластмасови гранули и ПЕТ флейк за повторна употреба.

Производство

Екоинвест превръща в нов ресурс отпадъчни пластмаса, ПЕТ и дърво.

Целеустременост

Системно подобряване на технологичния процес на рециклиране и производство.